Welke last van je familie ligt op jouw schouders?

Button Text

Meer informatie of een afspraak maken?

Ja, ik wil een afspraak maken >

Familieopstelling / Systemisch werk

Bij een familie kunnen oude onuitgesproken situaties uit een eerdere generatie, problemen veroorzaken bij een volgende generatie. Zij kunnen invloed hebben op het functioneren en welzijn van een persoon uit die familie. Iedere familie heeft een soort van collectief bewustzijn, dat elk familielid in zijn onderbewuste meedraagt. Al weet ik niet bewust welke situaties zich in eerdere generaties hebben afgespeeld, in mijn onderbewuste draag ik die informatie met me mee en kan dit mij beïnvloeden. Uit liefde voor de familie, vaak zijn dat de ouders, kan een kind onbewust de last van een familielid op zich nemen. Met een familieopstelling kan een verstrikking losgelaten worden en kan de persoon zijn eigen plaats in het leven weer gaan innemen. Dit proces blijkt uiterst effectief en helend. Het kan worden toegepast bij psychische problemen, ziektes en relatieproblemen.

In een familieopstelling, laat ik me leiden door dat wat onbewust en in het onderbewuste van de client aanwezig is. Dit noemen we de innerlijke beelden van de ziel. In een voorgesprek geeft de client zijn vraag of probleem aan. Op basis daarvan kijk ik welke personen of welke delen van de persoon kunnen worden opgesteld. De client kiest dan intuïtief mensen uit de groep, die als representant voor die persoon of voor dat deel van de client gaan optreden. De werkelijke personen hoeven hiervoor niet aanwezig te zijn. Vervolgens zet de client deze mensen op een plek in de ruimte, waarvan hij voelt, dat het goed is. Zo creëren we een energieveld, waarin m.b.v. mijn begeleiding, het onbewuste zich laat zien.

Het verhaal achter het probleem wordt zichtbaar, doordat de representanten intuïtief hun innerlijke beweging volgen, begeleid door mijn vragen of verplaatsingen. Zo krijgt de client helder met welke innerlijke beelden hij worstelt. Oude patronen kunnen zo worden losgelaten en nieuwe gezonde beelden geïntegreerd.

Naast opstellingen in een groep met mensen, kan ik ook individueel met een client een opstelling doen met behulp van poppetjes of vloerankers.