De zakelijke aspecten.

Button Text

Meer informatie of een afspraak maken?

Ja, ik wil een afspraak maken >

Tarieven

Ik werk op basis van een consult dat 60 minuten duurt.

Het tarief per consult is €80,00

Er zijn een paar dingen belangrijk om te weten:

  1. Het annuleren van een afspraak dient 24 uur voor de geplande afspraak te gebeuren per telefoon of e-mail. Is dit niet het geval, dan wordt het consult in rekening gebracht.
  2. Aangezien ik geen pinapparaat bezit, wil ik u vragen contant of via uw mobiele telefoon te betalen.
  3. Natuurgeneeskunde ( Marcos-therapie en Parind kindertherapie) valt bij de meeste verzekeringen binnen de aanvullende of uitgebreide polis.
    Afhankelijk van de polis is er een volledige of gedeeltelijke vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering. U kunt dit natuurlijk nakijken in uw polis.
  4. Met uw informatie en gegevens wordt omgegaan conform de regels van de wet op de privacy (zie verder Privacy statement)

 

Mijn praktijk is aangesloten bij de volgende verenigingen en instanties: 

        

 

  • de beroepsvereniging V.B.A.G. (www.vbag.nl), De V.B.A.G is een beroepsvereniging van zelfstandige, professionele beroepsbeoefenaars van natuurlijke geneeswijzen. Sinds 1984 waakt de V.B.A.G in het belang van de patiënt over de kwaliteit van haar leden. Door middel van strenge selectiecriteria (o.a. opleiding), een registratiesysteem, beroepscode, een Klacht- en Tuchtregeling en de verplichte bijscholing wordt een bestand van bekwame en deskundige natuurgeneeskundigen opgebouwd. Alle V.B.A.G. leden zijn beëdigd en zijn daardoor gehouden aan de regels van de Klacht- en Tuchtregeling van de organisatie, waar patiënten en leden van de V.B.A.G met klachten terecht kunnen en waar hun belangen worden behartigd.
  • de RBCZ (www.rbcz.nu) De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.
  • de TCZ (www.tcz.nu). Het College van Toezicht en het College van Beroep bewaken de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg. Beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het RBCZ-register en beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het TCZ-register zijn onderhevig aan het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ).